Güzellik Nedir Kısaca Ne Anlama Gelir Felsefede Güzellik Kavramı

Güzellik Nedir Kısaca Güzellik Ne Anlama Gelir Açıklaması Nasıldır Felsefecilere göre güzelliğin anlamı ve tanımı nedir özer bit biçimde sizlere yazımız içinde açıklamak istiyoruz.
Güzellik, bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz duyumsatan; memnunluk veren hususiyetidir. Güzellik, estetiğin, toplumbilimin, toplumsal ruhbiliminin ve kültürün bir parçası olarak incelenir ve kültürel yapılanmada son derece ticarileşmiştir.
Gözle görülen nesneler (güzel bir yüz, güzel bir bina gibi), kulakla duyulan bir müzik, dil ile tadılan bir yemek, koklanan bir çiçeğin kokusu gibi beş duyu ile idrak edenler yanında güzel ahlak gibi soyut kavramlar da güzellikle alakalıdır.

Felsefedeki estetik yaklaşımda ruhbilimsel güzellik tanımı tarihte felsefenin incelediği bir konu ve felsefenin temel dallarından bir oldu. Fark çağlarda feylesoflar güzelliğe değişik tanımlar getirdiler. Daha önceki Yunan feylesoflarından Plotinusgüzelliğin ilahi aklın eşya alemindeki ışıltısı olarak tanımladı. 19. asırda Alman feylesof Hegel'e göre güzellik, tabiatın kendisinin bütünündeki Salt Ruhun görüntüsüydü. Kant güzelliğin subjektifliğini vurguladı, ancak onun yalnızca duyumsama konusunda değil kişinin güzel ve çirkin ile alakalı yargılarının neticesi olduğunu ortaya koydu. Güzel olanın bakılana değil bakana göre belirlendiğini, öznel olduğunu yaklaşıma karşılık; bir başka yaklaşım, güzelliğin tanımını, bakana değil bakılana has olan ve simetri, oran gibi tartışılmaz matematik yöntemlere bağlanmış bir kaideler dizgesi olduğunu müdafaa eden, fenomenik güzellik tanımıyla izah eder. Toplumların beğenileri kültürlere ve vakte göre değişim gösterdiğinden salt ve ideal güzellikten söz edilebilmenin olası olmadığı öznel güzellik tanımını destekleyen örneklerdir.
Güzellik konusunda kafanıza takılanların yanıtlarını vermeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. 
Güzellik Nedir Kısaca Ne Anlama Gelir Felsefede Güzellik Kavramına dair bilgiler. 
Bilgi Şehrim & Vikipedi Genel Bilgi Sözlüğü

By Murat Önel on 31 Mayıs 2015 Pazar | , , , | A comment?
0 responses to “Güzellik Nedir Kısaca Ne Anlama Gelir Felsefede Güzellik Kavramı”

Leave a Reply