Bolşeviklik Ne Demektir, Kısaca Tanımı, Anlamı Hakkında Bilgi

Bolşeviklik Ne Demektir?

Bolşevik Kelime anlamı nedir, bolşevik ne demek kısaca hakkında bilgileri özet olarak sizlere açıklamak istiyoruz. 
1. Rusya’da xx. asır başlarında doğmuş olan ve lenin tarafından yeni tarihsel şartlara uygun olarak geliştirilerek zenginleştirilmiş olan, marksçı fikir akımı temellerine dayalı proleter devrimci hareketinin teori ve stratejisidir.

Bolşeviklik ne demek? (Ekonomik Kavram Olarak)


(Bolschevism) Bolşevik kelimesi Rusça’da büyük veyahut çoğunluk manasına gelen "bolşe" kelimesi kökünden türemiştir. Lenin tarafınca geliştirilmiş olan ihtilalci bir harekettir. XX. yüzyıl başlarında Rus İşçi Sosyal Demokrat Partisi, doktriner konulardaki ihtilaf neticesinde ikiye ayrılmıştı. Lenin, kendi grubuna bolşevik, karşı grubu da menşevik ismini takmıştı. Bolşevikler ihtilalci fikirleri benimsemiş kimselerdi, emelleri proleterya diktatoryası idi. 1917 İhtilali ile bolşevikler iktidarı ele geçirdiler ve ondan sonra komünist Partisi içinde faaliyetlerini sürdürdüler (Bkz. Menşevikler).
Bilgi Şehrim & Vikipedi Güncel Kelimeler Sözlüğü

By Murat Önel on 3 Haziran 2015 Çarşamba | , , , | A comment?
0 responses to “Bolşeviklik Ne Demektir, Kısaca Tanımı, Anlamı Hakkında Bilgi”

Leave a Reply